ผู้หญิง

ไขข้อสงสัยของการเกิด “มะเร็งเต้านม” พร้อมกับอาการและวิธีรักษา

ถ้าพูดถึง มะเร็งเต้านม หลายคนคงจะนึกถึงภาพการสูญเสียเต้านม ซึ่งแท้จริงแล้วไม่จำเป็นจะต้องสูญเสียเต้านมเสมอไป เราสามารถรักษาโดยการเก็บเอกลักษณ์ของความเป็น ผู้หญิง และเต้านมที่สวยงามเอาไว้ได้ มะเร็งเต้านม ถือว่าเป็นมะเร็งอันดับหนึ่งในผู้หญิง โดยอัตราการเป็นในปัจจุบันพบว่าทุกๆ ผู้หญิง 8 ถึง 10 คนจะพบผู้หญิง 1 คนเป็นมะเร็งเต้านม ในขณะเดียวกันผู้ชายก็มีโอกาสเป็นได้ แต่พบในอัตราที่น้อยกว่ามาก โดย 100 คน

Read More